Studie Libavá

ZPRÁVA KE STAVU SAZENIC SMRKU A VLIVU HNOJENÍ PELETSEP - V ROCE 2017 A 2018

Stanoviště Libavá – 617 m n.m.; GPS 17,600419E ; 49,616827N

Stanoviště Libavá se nachází cca 2 km západně od Boškova (viz Mapa 1) Na stanovišti byly sledovány varianty bez hnojiva (KL) a s hnojivem na povrchu v dávce 0,5 kg k sazenici (PL). Stanoviště se nachází na rozsáhlé planině, která je vystavena povětrnostním vlivům. Sazenice byly zakládány již po holoseči celé planiny. Sazenice byly založeny na začátku května 2017 a přeměřeny na začátku října 2017 a v polovině listopadu 2018. Stanoviště se nachází na kambizemní mesobazické půdě (viz Mapa 1). Hnojivo se i po 18 měsících zcela nerozložilo (viz Foto 2).


peletsep - mapa peletsep - mapa

Růžová - Stanoviště Libavá - KAa'- kambizem mesobazická, Stanoviště u Brodu - KAga'- kambizem oglejená mesobazická, Fialová - KAd - kambizem dystrická, KAga'-kambizem oglejená dystrická
Mapa 1: Lokalizace a půdní poměry sledovaných stanovišťPo přeměření sazenic smrku po 6 a 18 měsících byl indikován výrazně vyšší % nárůst u hnojených sazenic na povrch oproti nehnojené variantě viz Graf 1 a Graf 2.Graf 1: Narůst (%) sazenic na pozemku Libavá po 6 a 18 měsících – varianta hnojení na povrch

peletsep - graf


Graf 2: Narůst (%) sazenic na pozemku Libava po 6 a 18 měsících – varianta bez hnojení

peletsep - grafFoto 1: Sazenice smrku - varianty po 18 měsících - vlevo bez hnojení, vpravo s hnojením na povrchu

peletsep - graf


Foto 2: Stav pelet na variantě hnojení na povrch po 18 měsících

peletsep - graf


Graf 3: Výška sazenic smrku na lokalitě Libavá po 18 měsících

peletsep - graf


Foto 3: Sazenice smrku - varianty po 18 měsících - vlevo bez hnojení, vpravo s hnojením na povrchu

peletsep - graf


Tabulka 1: Nárůst a výška sazenic na začátku pokusu v květnu 2017 a po 6 a 18 měsících na stanovišti Libavá

peletsep - grafStanoviště U Brodu-Bílý Kámen – 560 m n.m.; GPS 17,579124E ; 49,639708N

 

Stanoviště U Brodu-Bílý Kámen se nachází cca 4 km severo-západně od Boškova (viz.mapa) Na stanovišti byly sledovány 3 skupiny, založené ve variantách bez hnojiva (K), s hnojivem na povrchu (P) v dávce 0,5 kg k sazenici, s hnojivem na dno sazenice (D) v dávce 0,5 kg k sazenici a s hnojivem promíseném v sázecí jamce (M) v dávce 0,5 kg k sazenici. Stanoviště U Brodu se nachází ve svahu svažující se k Plazskému potoku. Sazenice byly zakladány v době, kdy v okolí nebyla rozsáhlá holoseč, tudíž povětrnostní podmínky byly příznivější oproti exponované lokalitě stanoviště Libavá. Sazenice byly založeny na začátku května 2017 a přeměřeny na začátku října 2017 a v polovině listopadu 2018. Stanoviště se nachází na kambizemní oglejené mesobazické půdě (viz Mapa 1) s delším setrváním vody v půdním profilu (vlhčí prostředí) v průběhu roku.Mapa 2: Rozložení sledovaných skupin 1,2,3 na stanovišti U Brodu

peletsep - graf

Nadmořská výška - 1 - 562 m n.m.; 3 - 557 m n.m.
Po přeměření sazenic smrku po 6 a 18 měsících se ukázal rozdílný vliv v % nárůstu u jednotlivých variant viz Graf 4,5 a tabulka 2 .
Graf 4: Narůst (%) sazenic na pozemku Libavá po 6 a 18 měsících – varianta K, D, M, P

peletsep - graf peletsep - graf

peletsep - graf peletsep - grafGraf 5: Narůst (%) sazenic na pozemku U Brodu – K, D, M, P a Libavá PL, KL po 1,5 roce

peletsep - grafV Grafu 5 je zobrazen vyšší % nárůst u nehnojené varianty na lokalitě U Brodu (K1,K2,K3) oproti lokalitě Libavá (KL). To je zapříčiněné lepšími vodními poměry lokality U Brodu, kde se vyskytuje oglejený typ půdy (viz Mapa 1) a menší exponovanost lokality. V Grafu 5 je dále viditelný posun k vyššímu nárůstu u všech variant od skupiny s označením 1 směrem k Plazskému potoku ke skupinám 2 a 3 (viz Mapa 2). V místech 2 a 3 na mapě 2, kde je s velkou pravděpodobností vyšší obsah vody v půdním profilu v důsledku vlivu vodního toku a jeho okolí a i vyššího oglejení, je potlačován výraznější vliv hnojiva. To je patrné zejména u varianty hnojené na dno (D3). V místě 2 se uplatňuje lépe varianta hnojení na povrch (P2) oproti variantě hnojení na dno (D2). V místech 3, které je nejblíže vodnímu toku a cca 3 metry nad vodním tokem je patrný mírně vyšší nárůst u nehnojené varianty (K3) oproti hnojeným variantám. Lze konstatovat, že hnojení se na oglejené půdě neprojevuje markantně na nárustu sazenice, ale přesto je u variant s hnojením patrná vyšší hustota a svěžest porostu (viz Foto 4).
Foto 4: Sazenice po 1,5 roce na lokalitě U Brodu s variantou bez hnojení (K) a s hnojením na dno (D)

peletsep - graf

peletsep - graf

peletsep - graf

Pozn. Foto všech sazenic pochází ze skupiny 1
Foto 5: V pravé části fotky stav pelet po 18 měsících na variantě dno (D)

peletsep - graf


Tabulka 2: Nárůst a výška sazenic na začátku pokusu v květnu 2017 a po 6 a 18 měsících na stanovišti U Brodu-Bílý Kámen

peletsep - graf

peletsep - grafZávěr a doporučení

 

Na lokalitách se projevil pozitivně vliv hnojiva jak na celkových nárůstech sazenic, tak i na celkové hustotě a svěžesti porostu. Na lokalitách, kde se nenachází oglejený typ půdy, tj. vodní režim s delším setrváním vody v půdním profilu (vlhčí prostředí) v průběhu roku a které jsou exponovanější povětrnostním vlivům se projevila výrazně vyšší úmrtnost sazenic u nehnojených variant (K). Na oglejených půdách se hnojivo neprojevuje tak výrazně jako na neoglejených půdách, ale porost je celkově vitálnější.

Lze konstatovat, že rozdíl mezi porosty hnojenými a nehnojemými se stírá v místech, které je ovlivněné jak povrchových provlhčením (oglejení), tak působením vodního toku. Tyto souběžné podmínky lze očekávat do 5 m výškových metrů od vodního toku.

Markantně výraznější vliv hnojení je předpokládán u půd, kde je vodní režim půdy rychlejší a zadržení vody je kratší. Hnojivo se výrazně projevilo na lokalitě Libavá s půdou kambizem mesobazická. U oglejeného druhu na lokalitě U Brodu se hnojivo projevilo mírněji a převážně dále od vodního toku.

Razantnější vliv hnojiva lze očekávat u půd neoglejených (Kambizem dystrická – KAd, Kambizem mezobazická – KAa‘. Menší vliv u půd oglejených dále bez ovlivnění vodním tokem (Kambizem dystrická oglejená – KAgd, Kambizem luvická oglejená – KAlg).
Půdní poměry na sledovaných lokalitách a okolí

peletsep - mapa

Růžová - Stanoviště Libavá - KAa'- kambizem mesobazická, Stanoviště U Brodu - KAga'- kambizem oglejená mesobazická, KAlg - kambizem luvická oglejená, GLm - glej modální, PGm - pseudoglej modální
Fialová - KAd - kambizem dystrická, KAga'- kambizem oglejená dystrickáPoužité mapové zdroje: Openstreetmap, Půdní mapy 1:50 000
Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení